Πάγος νικοτίνης με εξαιρετικά αλάτι

Μια σειρά από φρουτώδη και εκπληκτικά υγρά vape με δροσερό πάγο.