Τύποι αναλώσιμων απορριμμάτων - Εργαστήρια Ultra Liquid